TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür, Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması

Ülkemizden yasadışı yollarla  yurtdışına kaçırılan kültürel ve doğal varlıklarımızın  alıcı ülkelere ulaştırılmalarında ilk duraklardan biri durumunda olan Bulgaristan ile 4 Aralık 1997 tarihinde “Kültür, Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 19. maddesinde, taşınabilir miras için, tarafların kültürel mirasın yasadışı ithal ve ihracının önlenmesinde, yasal mülkiyet haklarının yeniden tesisinde ve ait olduğu ülkeye iadesinde işbirliği yapacakları belirtilmiştir.