TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/703)     09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


        KHK metnine ulaşmak için tıklayınız.