TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/700)     07/07/2018 tarih ve 30471 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

        KHK metnine ulaşmak için tıklayınız.