TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu