TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu