TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun