TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu


4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1’inci maddesini son fıkrası gereğince 31/12/2001 tarihinden itibaren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu 16’ncı maddesinin uygulanma imkânı kalmamıştır. Ancak;

*2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere elektrik enerjisi desteği uygulamasına başlanmıştır.

*2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla önceki Bakanlar Kurulu Kararı kaldırılarak sadece Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere elektrik enerjisi desteği uygulamasına başlanmıştır.

*24/10/2018 tarih ve 191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enerji desteği uygulamasına son verilmiştir.