TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5072 Sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İle İlişkilerine Dair Kanun