TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Başmüfettiş Bayram Coşkun tarafından Ankara'da eğitim verilmiştir

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Ankara'da görev yapan personele yönelik olarak, 16 Mayıs 2019 tarihinde Milli Kütüphane Konferans Salonunda "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Mobbing" konularında Kurulumuz Başmüfettişi Bayram COŞKUN  tarafından eğitim verilmiştir.