TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetim Şeması

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETİM ŞEMASI

 Teftiş

Teftiş Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcıları, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur.

Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Bakana bağlıdır.

Müfettişler, Bakandan ya da Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça, görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.