TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Asım KESER

IMG_7603.JPG
Asım KESER

1968 yılında Iğdır’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına; 1995 yılının Kasım ayında mesleki yeterlilik sınavını vererek Kültür Bakanlığı Müfettişliğine; 2002 yılında da Başmüfettişliğe atandı. 07/05/2013-04/04/2015 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Asım KESER, 04/04/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/158 sayılı Kararname ile bu göreve asaleten atanmış olup 18/08/2018 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

2003, 2004 yıllarında Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkette Denetim Kurulu üyeliği yapmış olan Asım Keser, halihazırda Bakanlığımız Etik Komisyon Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Hollanda ile ülkemiz müzecilik hizmet, politika ve uygulamalarının mukayesesi, müzecilik hizmetlerinin çağdaş anlayışa uygun olarak, merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektör eliyle yürütülmesi ve müze işletmeciliğinin yaygınlaştırılmasının ülke turizmi ve ekonomisine ne tür katkılar sağlayacağının belirlenmesi ve ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla 2004 yılı Kasım ayı ile 2005 yılı Nisan ayı arasında 6 ay süreyle Hollanda’da yapılan etüt ve araştırma sonucunda hazırladığı Araştırma Raporunda başta “Müze Kart Uygulaması” olmak üzere sivilleşme ve yerelleşme eğilimine uygun olarak Müzecilikle ilgili somut, uygulanabilir öneriler içeren Rapor, Bakanlığımızca uygulamaya geçirilmiş, ayrıca söz konusu rapor AB Müktesebata uygunluk çalışmaları kapsamında Başbakanlığa da sunulmuştur.

Yabancı dili Almanca olan Keser, evli ve iki çocuk babasıdır.