TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2015/7471

Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Balıkesir İlinde Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 16/3/2015 tarihli ve 51541 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.