TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkanlığımız Başmüfettişi Asım KESER, Bakanlık Makamının 07/05/2013 tarih ve 87929 sayılı Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı olarak vekaleten görevlendirilmiştir.