TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2020/3     15/03/2020 tarih ve E.246652 sayılı Olur ile yürürlüğe girmiştir. 

           Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız
.