TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2019/2 (2634 Sayılı Yasa ve İkincil Mevzuatının İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar)     23/12/2019 tarih ve E.1062072 sayılı Olur ile yürürlüğe girmiştir. 

        Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız.