TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Genelge (2020/6)      Bakanlık Makamının 20/02/2020 tarih ve E.163604 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

                              Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız.