TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2019 yılı Orkestra, Koro, Topluluk Hizmet Sözleşmesi


Maliye Bakanlığının 20/03/2019 tarih ve 1174 sayılı yazısı ile vize edilmiştir.

2019 yılı Orkestra-Koro-Topluluk Hizmet Sözleşmesi