TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yemekhane Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Bakanlık Makamının 27/12/2018 tarih ve 1050467 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yemekhane Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi