TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018/17 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


2018/17 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi