TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslar Genelgesi

Bakanlık Makamının 12/12/2018 tarih ve E.747479 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 


Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslar Genelgesi

EKLER:

 

1- Başvuru taahhütnamesi

2- Reklam faaliyetleri taahhüt formu