TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

Bakanlık Makamının 04/02/2016 tarih ve 929 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.


Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge