Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:373 nolu İlke Kararı
373 nolu İlke Kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     :   29  -13.01.2015                         Toplantı Yeri

 Karar No. ve Tarihi        :   373 - 13.01.2015                    ANKARA

 

Kültür ve Tabiar Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları başlıklı İlke Kararının Uygulamanın Denetlenmesi başlıklı 3. bölümünün son fıkrasında yer alan "Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine" ifadesinin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/12/2013 tarih ve 243 sayılı İlke Kararı ile kaldırılmış olması nedeniyle, Kültür ve Tabiar Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/03/2001 tarih ve 680 sayılı İlke Kararındaki "Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine" ifadesinin kaldırılmasına karar verildi.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.