TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İnşaat Faaliyetleri konulu 2011/06 sayılı Genelge


        T.C
 
                KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 
              Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.16.0.YIG.0.10.02.00-   85775                                                                           21/04/2011
Koıııı : İnşaat Faaliyetleri

İlgi : 18.05.2010 Tarih ve 1.05102/B. 16. YİG.01.02.00/(2010/05) sayılı Genelge yazımız.

Ülkemizde turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında yerleşim alanları ile turistik yörelerde sürdürülen inşaat faaliyetlerinin ses, görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir.

Daha önceki yıllarda otel rezervasyonlarının iptaline kadar ulaşmış olumsuzlukların uygulamaya konulan "İnşaat Yasağı'na ilişkin tedbirler sayesinde önemli ölçüde giderildiği ve şikayetlerin önüne geçildiği görülmüştür.

Bu nedenle, söz konusu tarihler arasında, bu yıl da, sadece yakın çevresinde konaklama yapılan inşaatlarda ve gerekli görülen diğer mahallerde gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için Valiliğiniz yetkileri dahilinde "inşaat yasağı" uygulamasına devam edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederim.

                                Ertuğrul GÜNAY

                                       Bakan

 

DAĞITIM:

Ankara-Antalya-Aydın-Aksaray-Adıyaman Balıkesir-Bursa-Denizli-Kocaeli-Muğla-Mersin Nevşehir- İzmir - İstanbul ve Yalova Valiliklerine