Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür Varlığı Kaçakçılığı’nın Önlenmesi


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

           Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü    

Sayı      : B.16.0.KVM.012.02.00 / 156.01.01-187710                             03.09.2010

Konu   : Kültür Varlığı Kaçakçılığı’nın Önmesi

İlgi:      18.06.2010 tarih ve B.16.0.KVM.012.00/156.01.01-129417 sayılı tüm Valiliklere dağıtımlı  

             yazımız.

Kültür varlığı kaçakçığı ile mücadele çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacı ile Valilikler ile Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında gerçekleşen bilgi akışının ilgi yazımız ekinde iletilen formların düzenlenmesi ve daha önce de talep edilen hususların da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi ilgi yazımız ile istenmiştir.

Ancak, konuya ilişkin Valiliklerden alınan cevabi yazılardan ilgi yazımız ekinde iletilen formların Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmesinde birtakım aksaklıkların meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle,  İliniz Müze Müdürlükleri tarafından söz konusu formların iletilmesinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve Kaçak Kazı Bildirim Formu  (Ek:1): Bu form, Valiliklerin görev ve sorumluluk alanlarında meydana gelen kültür varlığı kaçakçılığı ve/veya kaçakkazı olaylarına ilişkin müze müdürlüklerine bağlı uzmanlar tarafından hazırlanacak detaylı ve fotoğraflı raporlar, eserlerin akıbeti, şahıslar hakkında yapılan adli işlemlere ilişkin (dava sonucu, soruşturma sonuçları gibi) Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilecek olan belgelere ek olarak gönderilmesi gereken formdur.

 6 Aylık Olay Bildirim Formu (Ek: 2): İllerde meydana gelen kültür varlığı ve kaçak kazı olaylarının istatistiki olarak işlenmesi amacı ile her yılın Haziran ve Aralık aylarında düzenlenerek iletilmesi gereken formdur.

 Define Kazısı İstatistik Formu (Ek: 3): Bu form, define kazısı sonucunda Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilecek olan define tutanaklarına ek olarak gönderilmesi gereken formdur.

 6 Aylık Define Arama Kazısı İstatistik Formu (Ek: 4) İllerde gerçekleştirilen define kazılarının istatistiki olarak işlenmesi amacı ile her yılın Haziran ve Aralık aylarında düzenlenerek iletilmesi gereken formdur.

            İlgi yazımız ile iletilen formların bundan böyle İliniz Müze Müdürlükleri tarafından yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda iletilmesi ayrıca İliniz Müze Müdürlükleri tarafından hazırlanan Faaliyet raporlarında kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığı olaylarının da eksiksiz olarak bildirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                      Nermin BEŞBAŞ
                                                                                                         
  Bakan a.

                                                                                              Genel Müdür Yardımcısı

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.