TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Konutlarının Tahsis İşlemleri 2008/1

Genelge/İlke Kararı: 2008/1

Kurulumuzun 8 Şubat 2008 tarihli ve 2008/6 sayılı toplantısında alınan 2008/8 sayılı karar uyarınca aşağıdaki genelge kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiştir;            

            Kurulumuza yapılan birtakım başvurularda, yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberlerde, üst düzey kamu görevlilerince kamu konutlarının tahsis ve tahliyesinde ilgili mevzuatında açıkça düzenlenmesine rağmen çeşitli sorunlar yaşandığı gözlenmiştir.

            Bu çerçevede, kamuoyuna yansıyan olumsuzlukların iyileştirilmesi ve kamu görevlilerine yönelik itibar ve güvenin arttırılması için, kurum yöneticilerinin lojman tahsis komisyonu başkan ve üyeleri ile ilgili diğer kamu görevlilerinin kamu konutlarının kullanımı ve boşaltılmasına ilişkin her türlü işlemde şeffaflığı sağlamaları eşitlik ve tarafsızlıkla mevzuatta belirlenen düzenlemelere titizlikle uymaları ve etik ilkelere bağlı bir uygulama için gereken önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

            Bu itibarla; konuya ilişkin olarak kurum yöneticilerine, lojman tahsis komisyonu başkan ve üyeleri ile ilgili kamu görevlilerine gerekli bilgilendirme ve uyarının yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.

 

                                                                                                    Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

                                                                                                                    Başkan