TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2010/5 (İnşaat Faaliyetleri)

                               T.C

      KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

Savı  :16.0.YIG.0.10.02.00 -105102                                         

Konu : İnşaat Faaliyetleri                                                                         


                                                                                                                            18/05/2010

 

                                                                     GENELGE    
                                                                       2010-5


İlgi : 27.04.2009 Tarih ve 79585/ B.16.YİG.01.02.00/ (2009/05) sayılı Genelge yazımız.

Ülkemizde turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında yerleşim alanları ile turistik yörelerde sürdürülen inşaat faaliyetlerinin ses, görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir.

Daha önceki yıllarda otel rezervasyonlarının iptaline kadar ulaşmış olumsuzlukların uygulamaya konulan "inşaat yasağına ilişkin tedbirler sayesinde önemli ölçüde giderildiği ve şikayetlerin önüne geçildiği görülmüştür.

Bu nedenle, söz konusu tarihler arasında, bu yıl da. sadece yakın çevresinde konaklama yapılan inşaatlarda ve gerekli görülen diğer mahallerde gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için Valiliğiniz yetkileri dahilinde "inşaat yasağı" uygulamasına devam edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederim.


                                                                                        Ertuğrul GÜNAY
                                                                                             Bakan