Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Genelge 2006-14 (Geçici Görevlendirmeler)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Genelge No: 2006/14

 

            Halk Kütüphaneleri; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, milliyet, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunma yolu ile düşünce ve ruhsal  gelişime katkıda bulunarak ömür boyu eğitim imkanı veren, okuma ve araştırma alışkanlığını geliştiren kuruluşlardır.

            Yeniden yapılanma sürecinde halk kütüphanelerinin sorumlulukları da her geçen gün artmaktadır. Halk kütüphanelerinin görevlerini gerçek anlamda yerine getirebilmesi, kütüphanelerde bilginin toplanması,  okuyucu hizmetine sunulmasında niteliğin yükseltilmesi hedeflenirken; personel yetersizliğinden amaçlanan düzeyde hizmet verilememekte, hatta bazı kütüphanelerimiz personel olmaması nedeniyle kapatılmaktadır. Bu konuda basında da sık sık şikayetler yer aldığından, Bakanlığımız olumsuz etkilenmektedir.

            Kütüphanelerimizde personel yetersizliği  nedeniyle sıkıntı yaşanırken, Valilik ve Kaymakamlık Olur’u ile tek personel ile hizmet veren kütüphaneler  dahil olmak üzere, kütüphane personelinin başka birim ve kurumlarda  görevlendirildiği yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır.

            Kütüphane personelinin Bakanlığımız görüşü alınmadan başka birim ve kurumlarda görevlendirilmemesi ve daha önce görevlendirilenlerin asli görevlerine iade edilerek sonucundan bilgi verilmesi, bu uygulamadan bizzat İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin sorumlu olacağının bilinmesi hususunda gereğini önemle rica  ederim.

 

 

               Atilla KOÇ

                                                                                                                                                  Bakan                

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.