Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Ekspertiz İşleri Hakkında Genelge No.298

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube: Müzeler
Sayı:Müze-02.6-721.3-9115
Konu:Ekspertiz İşleri hk. 06/11/1979

GENELGE NO:298

İlgi : a-5 Kasım 1975 gün ve 024/10791
b-11 Ekim 1978 gün 024/8261 sayı 243 nolu genelgelerimize ek.

1710 sayılı Eski Eserler Yasası kapsamına giren eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacı ile müzelerimizde uygulanan ekspertiz işlerinde görevli müze ihtisas elemanlarımıza ödenen ücrette bazı aksaklıklar olduğu öğrenilmiştir.

Ticaret amaçla yurt dışına çıkartılacak eşyalar için ilgi a’da belirtilen genelge esaslarına uyulacaktır.

Ayrıca; ilgi b genelgesinde olduğu gibi yurt dışına giden Devlet Memurları, Kordiplomatik mensupları ile bunların dışında kalan kişilere yurt dışına götürülmek veya gönderilme istenen hediye ve nakil eşyalarının çalışma saatleri içerisinde yapılan ekspertiz işlerinde görevli müze uzmanlarının ücret alamayacakları, ancak ticari amaç dışında kalan (memur ve kordiplomatık mensupları dışındaki kişilerden) çalışma saati dışında veya tatil günlerinde yapılan ekspertiz işlerinde görevli uzmanlara ücret ödenmesi gerekmektedir
Bilgi edinilerek, başvuruların buna göre işleme alınmasını rica ederim.

DAĞITIM :

MÜZE MÜDÜRLÜK VE MEMURLUKLARINA

Kültür Bakanı a.
Çetin Anlağan
Eski Eserler ve Müzeler
Genel müdür Başyardımcısı


Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.