TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Çocuk Balesi-Çocuk Korosu Kursları Yönergesi

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BALESİ-ÇOCUK KOROSU KURSLARI YÖNERGESİ 

 

Madde 1. Bu Yönerge Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında açılacak olan çocuklara yönelik bale ve koro kurslarının usul ve esaslarını tespit edilmiştir.

Madde 2.
Bu yönerge Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yönelmeliğinin 2. Maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Madde 3.
Çocuk Kurslarının Başvuru Şartları;

1.Çocuk Balesi için;

a-) İlköğretim 3 veya 4. sınıf öğrencisi olması,

b-) Baleye elverişli bir vücuda sahip olması,

2.Çocuk Korosu için;

a-) İlköğretim 3 veya 4. Sınıf öğrencisi olması,

b-) Müzik kulağına sahip olması gerekir.

Madde 4. Çocuk Balesinin kurs süresi 3 yıl, çocuk korosu kurs süresi 4 yıldır.

Madde 5.
Çocuk kurs ücretleri Sanat Kurulunca her mali yıl başında belirlenir.

Madde 6.
Belirlenen kurs ücretleri kurum saymanlığı hesabına makbuz karşılığı yatırılır. Ancak kurs ücretini ödeme gücü bulunmayan çocuklar için, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla bu ücretten muaf tutulabilir.

Madde 7.
Çocuk kursları sonunda verilen temsiller için hazırlanan kostüm, aksesuar, dekor vb. masraflar kurum tarafından karşılanır.

Madde 8.
Çocuk kurslarının eğitimleri, kurumca belirlenerek görevlendirme suretiyle yapılır.

Madde 9.
Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10.
Bu yönergeyi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.