TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar     28/06/191978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

        Metne ulaşmak için tıklayınız.