TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2015/6 (Altyapı Hizmet Bedelleri)

Sayı : 4120203222-313.01/134086

 

Konu :Altyapı Hizmet Bedelleri

 

 

 

09/07/2015

 

 

 

GENELGE

(2015/6)

 

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planı gelişmeyi sağlamak amacıyla sınırları Bakanlığmız önerisiyle belirlenen ve Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilen yerler Ülke turizmimizde oldukça önemli yer tutmaktadır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ülke turizminin uzun vadede güçlü olabilmesi amacıyla bitrtakım teşvik tedbirleri belirlenmiş olup bu sayede Türkiye turizm stratejisi 2023 ile belrlenen hedeflere ulaşılabilmesi mümkün hale gelecektir. Bu bağlamda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3. Bölüm Teşvik ile ilgili esaslar ve hükümler Madde- 16' da "Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su icretlerini bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler." hükmü bulunduğundan iliniz sınırları içerisindeki Belediyerel tarafından turizm yatırım ve işletmelerine uygulanan tarifelerin Turizm Teşvik Kanununun Madde - 16 iledüzenlenen hüküm kapsamında uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                           Prof. Dr. A. Haluk DURSUN

                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                            Müsteşar