Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Yönetmelikler

Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği 

Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, denetimi ve çalışma usulleri hakkında yönetmelik 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği 

Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Tesellüm Yönetmeliği

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal Ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik 

Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal Ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik 

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muayene Ve Kabul Yönetmelikleri

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

İhale Uygulama YönetmelikleriBakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.