Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(243 nolu İlke Kararı)

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi      : 19      12.12.2013                                            Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          : 243    12.12.2013                                              ANKARA

İLKE KARARI

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 22.07.2013 tarih ve 14635 sayılı yazısı ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılan başvuru incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları başlıklı İlke Kararının Uygulamanın Denetlenmesi başlıklı 3. bölümünün son fıkrasında yer alan “Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine” ifadesinin kaldırılmasına,

karar verildi.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.