Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/3539)

 

* 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

30/7/2012 TARİHLİ VE 2012/3539 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı bünyesinde toplam 9 adet Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü kurulmuştur.

(2) Adı geçen Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünün adı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

(3) Bölge laboratuvarı müdürlüklerinin merkezleri ile kapsadıkları iller ekli listede belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.