TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği