TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Uygulama Yönergesi       Bakanlık Makamının 24.09.2020 tarih ve E.707405 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
 

                Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.