TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönerge