TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)