TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adı Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

* 07/04/2010 tarih ve 27545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2010/251

          Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü olarak değiştirilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/2/2010 tarihli ve 398758 sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

            C. ÇİÇEK                                   B. ARINÇ                                    A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                   Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                               M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                           Devlet  Bakanı

 

            E. BAĞIŞ                                S. A. KAVAF                                    M. ŞİMŞEK                                  S. ERGİN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                         Adalet Bakanı

 

         M. V. GÖNÜL                              B. ATALAY                                    B. ATALAY                                 M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı

 

         N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                      R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı                      Sağlık Bakanı                         Ulaştırma Bakanı

 

          M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                                     N. ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                 V. EROĞLU

                    Kültür ve Turizm Bakanı                                                             Çevre ve Orman Bakanı