TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2013 Yılı Hizmet Sözleşmesi

Bakanlığımıza bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen 2013Yılı Hizmet Sözleşmesi için tıklayınız.