TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Genelge (2020/6)