TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Salon ve Sahne Tahsis Yönergesi