TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge