TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yemekhane Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi