TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Uzmanlığı Tez Yazım Kuralları Yönergesi

Yönerge için tıklayınız.   (12/06/2015 tarih ve 115385 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.) 
 
Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce işlemleri başlatılmış tezler için önceki yönerge hükümleri geçerlidir.