TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019-1)


10 Ocak 2019 Tarih ve 30651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

18/01/2020 tarih ve 31012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2020-1)" ile yürürlükten kalkmıştır.

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(2019-1)