TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik