TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik