TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları İle Yaptırımları Hakkında Yönetmelik