TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik